web analytics

Oferta

Swoim klientom oferujemy kompleksowe usługi księgowe, takie jak:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzenie i elektroniczna wysyłka deklaracji, w tym JPK,
 • sporządzanie sprawozdań GUS.
 • prowadzenie akt osobowych,
 • sporządzanie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnianiem, zwalnianiem i trwającym stosunkiem pracy,
 • sporządzanie ewidencji czasu pracy,
 • rozliczanie należnych urlopów,
 • sporządzanie harmonogramów pracy,
 • sporządzanie list płac,
 • wyliczanie wynagrodzeń za czas choroby i urlopu,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • rozliczanie umów zleceń i o dzieło, sporządzanie rachunków,
 • sporządzanie deklaracji PIT-4R, PiT-8AR, PIT-11
 • naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • pomoc w zakładaniu i rejestracji firmy,
 • sporządzanie wniosków kredytowych.
 • opracowywanie zakładowego planu kont,
 • opracowywanie polityki rachunkowości,